Skip to content

Wajib Tahu Fungsi Sebenar Jabatan Sumber Manusia

fungsi-sebenar-jabatan-sumber-manusia

Wajib Tahu Fungsi Sebenar Jabatan Sumber Manusia | Sejak kebelakangan ini, rakyat Malaysia ramai yang terjejas pekerjaan dan punca sumber rezeki disebabkan oleh wabak covid-19.

Jadi pekerja yang sudah lama bekerja dan baru ingin mula kerja ketika ini Wajib tahu Fungsi Sebenar Peranan Jabatan Sumber Manusia yang ada di Malaysia.

Anda wajib tahu Fungsi Sebenar Jabatan Sumber Manusia dengan lebih mendalam dan spesifik.

Alangkah baiknya, anda kenal dulu Apakah peranan Jabatan Sumber Manusia ini lakukan sebelum membuat permohonan aduan majikan terhadap anda sebagai pekerja :

Fungsi Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia (JTKSM)

1. Melaksanakan penguatkuasaan undang-undang perburuhan dan perjanjian antarabangsa yang dilakukan oleh pegawai penguatkuasa jabatan meliputi undang-undang berikut:

i. Akta Kerja 1955 (Akta 265)
ii. Akta Hari Kelepasan Mingguan 1950 (Akta 220)
iii. Akta Hari Kelepasan 1951 (Akta 369)
iv. Akta Pampasan Pekerja 1952 (Akta 273)
v. Akta Maklumat Pekerjaan 1953 (Akta 159)
vi. Akta Kanak-kanak dan Orang Muda (Pekerjaan) 1966 (Akta 350)
vii. Akta (Akta Sekatan) Kerja 1968 (Akta 353)
viii. Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981 (Akta 246)
ix. Akta Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja 1990 (Akta 446)
x. Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 (Akta 732)
xi. Akta Umur Persaraan Minimum 2012 (Akta 753)
xii. Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad 2001 (Akta 612)

2. Melaksanakan pelaksanaan pemeriksaan berkanun di tempat-tempat pekerjaan sektor swasta bagi memastikan pematuhan undang-undang perburuhan berikut:

i. Akta Kerja 1955 (Akta 265)
ii. Akta Hari Kelepasan Mingguan 1950 (Akta 220)
iii. Akta Hari Kelepasan 1951 (Akta 369)
iv. Akta Pampasan Pekerja 1952 (Akta 273)
v. Akta Maklumat Pekerjaan 1953 (Akta 159)
vi. Akta Kanak-kanak dan Orang Muda (Pekerjaan) 1966 (Akta 350)
vii. Akta (Akta Sekatan) Kerja 1968 (Akta 353)
viii. Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981 (Akta 246)
ix. Akta Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja 1990 (Akta 446)
x. Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 (Akta 732)
xi. Akta Umur Persaraan Minimum 2012 (Akta 753)
xii. Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad 2001 (Akta 612)

Baca JugaSebelum Apply Mana Mana Pekerjaan. Mohon Fahami Akta Ini

3. Mengkaji, menyemak, menggubal dan menderaf pindaan terhadap akta-akta buruh, peraturan dan perintah yang dikuatkuasakan dari semasa ke semasa.

4. Merancang dan melaksanakan program pendidikan perburuhan dan aktiviti – aktiviti promosional kepada masyarakat industri melalui mesyuarat, forum, dialog sama ada secara bipatite,tripatite, multitier organisasi dan agensi kerajaan yang berkaitan.

5. Mengurus, mengendali dan menyelesaikan aduan-aduan perburuhan.

6. Mengurus, mengendali dan menyelesaikan pendengran kes buruh di Mahkamah Buruh

7. Pembasmian dan menangani gangguan seksual di tempat kerja

8. Mengurus hal ehwal khidmat pengurusan, kewangan dan pelaksanaan pekeliling-pekeliling dan hal ehwal perjawatan dan kewangan yang berkuatkuasa

9. Mentadbir dan mentadbir urus aktiviti perkhidmatan pekerja negara

10. Menguruskan operasi sistem Portal JobsMalaysia

11.Mengurus pendaftaran pencari kerja

12. Mengurus pendaftaran majikan dan meningkatkan penawaran kekosongan jawatan dalam Portal JobsMalaysia

13. Mengurus aktiviti pemberhentian pekerja dan membantu penempatan semula pekerja yang telah diberhentikan.

14. Mengadakan kerjasama strategik persefahaman (MoU) dengan majikan, agensi kerajaan, institut pengajian tinggi, NGO’s dan agensi pekerjaan swasta bagi meningkatkan penempatan pencari kerja.

 Dapat sesuatu dari artikel ini?

Kongsikan dengan orang yang tersayang anda supaya mereka sentiasa berada dalam pekerjaan sekarang ini.

Ingat ! Dah tahu perkara ini, Kongsikan segera !