DISCLAIMER

Penafian blog

Hal berkenaan dengan penafian Kerja Airport (Disclaimer)
____________

Tarikh kemaskini: 23 Disember 2023 (Sabtu, 11:55 pagi)

Adalah disarankan untuk anda membaca dan memahami semua penafian yang kami nyatakan disini.

Dengan menggunakan laman web (blog) ini anda dianggap bersetuju dan menerima penafian ini. Definisi ‘menggunakan’ termasuklah (tidak terbatas) aktiviti seperti membaca, menyertai, memberi komen, mengkongsikan sebarang isi kandungan dalam laman ini ke media sosial anda.

Dalam penafian ini definisi, perkataan, gabungan perkatan, singkatan seperti “Saya”, “Aku”, “Kami”, “Kita”, “Blog Kami”, “Blog Ini”, “Laman Ini” atau sebarang terma yang digunakan untuk mewakili Kerja Airport, adalah merujuk kepada Kerja Airport (KerjaAirport.com dan sebarang variasi domain yang masih merujuk kepada KerjaAirport.com seperti www.kerjairport.com, https://kerjairport.com/ dan seterusnya).

Penafian laman web / blog

Informasi (sebarang maklumat) yang diberikan oleh Kerja Airport adalah untuk tujuan informasi umum sahaja.

Sebarang informasi yang dibekalkan dalam laman ini diberikan dengan sehabis baik dan dengan tujuan baik. Walau bagaimanapun, kami tidak memberi sebarang jaminan berkenaan dengan ketepatan, kecukupan, kesahihan, kebolehpercayaan, ketersediaan atau kesempurnaan untuk sebarang informasi dalam laman ini.

Kami TIDAK bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan, kerugian atau sebarang kesan negatif hasil daripada penggunaan atau kebergantungan ke atas sebarang maklumat dalam laman ini. Penggunaan atau kebergantungan anda terhadap sebarang informasi (maklumat) dalam laman ini adalah atas risiko dan tanggungjawab anda sendiri.

Penafian Profesional

Laman ini tidak boleh dan tidak mengandungi sebarang nasihat yang berunsurkan undang-undang. Sebarang informasi yang berkaitan yang ada dalam laman ini adalah untuk tujuan informasi umum sahaja dan untuk tujuan pembelajaran.

Untuk sebarang perilaku atau tindakan yang melibatkan undang-undang kami sarankan anda untuk dapatkan nasihat daripada organisasi yang kompeten (berautoriti).

Pengunaan dan kebergantungan ke atas sebarang informasi dalam laman ini adalah atas risiko dan tanggungjawab anda sendiri.

Penafian Iklan

Sebarang informasi yang diberikan dan yang boleh anda akses (dan dinyatakan) adalah diberikan secara percuma.

Operasi laman ini (termasuk tapi tidak terbatas untuk penyediaan isi kandungan, penyelenggaraan dan kaji selidik) memerlukan dana kewangan.

Salah satu daripada sumber dana kewangan tersebut adalah melalui khidmat Iklan.

Berikut merupakan iklan yang aktif dalam laman ini pada masa kini:

– Google Adsense

Google adsense 

Google adsense menggunakan teknologi seperti menyimpan cookies dalam pelayar internet anda dan juga penggunaan web beacons untuk mengumpulkan maklumat yang bertujuan bagi memastikan penyiaran iklan yang bersesuaian dengan anda.

Untuk pemahaman yang lebih lanjut adalah disarankan agar anda melawat, membaca dan memahami Privasi dan Terms Google di pautan Google Privacy & Terms.

Kami TIDAK bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan, kerugian atau sebarang kesan negatif hasil daripada penggunaan atau kebergantungan ke atas sebarang iklan dalam laman ini. Penggunaan atau kebergantungan anda terhadap sebarang iklan dalam laman ini adalah atas risiko dan tanggungjawab anda sendiri.

Penafian Pautan Affiliate

Pautan affiliate adalah satu lagi cara untuk Kerja Airport mendapatkan data kewangan untuk operasi dan penyelenggeraan laman ini.

Kami akan menerima komisen dalam jumlah yang kecil tanpa sebarang kos tambahan kepada anda jika anda melakukan aktiviti seperti (tidak terbatas) pembelian daripada pautan tersebut.

Sebarang pautan affiliate yang dibekalkan dalam laman ini diberikan dengan sehabis baik dan dengan tujuan baik. Walau bagaimanapun, kami tidak memberi sebarang jaminan berkenaan dengan ketepatan, kecukupan, kesahihan, kebolehpercayaan, ketersediaan atau kesempurnaan untuk sebarang pautan affiliate dalam laman ini.

Kami TIDAK bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan, kerugian atau sebarang kesan negatif hasil daripada penggunaan atau bekergantungan ke atas sebarang pautan affiliate dalam laman ini. Penggunaan atau kebergantungan anda terhadap sebarang pautan affiliate dalam laman ini adalah atas risiko dan tanggungjawab anda sendiri.

Apabila anda berpindah ke laman lain hasil daripada pautan affiliate tersebut anda adalah tertakluk kepada perkara seperti Terma & Syarat, Privasi Polisi dan juga Penafian untuk laman tersebut yang mana tidak ada kaitan sama sekali dengan laman ini.